Kruger&Matz DRIVE 2 - Contacts Fix

DRIVE 2 to kolejny elegancki smartfon polskiej marki Krüger&Matz pracujący pod kontrolą systemu Google Android, który wyróżnia się świetnym stosunkiem ceny do jakości. Pomimo wielu zalet jego oprogramowanie do zarządzania kontaktami posiada istotny mankament, który jak dotąd nie został rozwiązany przez producenta telefonu. Jeśli dokona się edycji jakiegokolwiek kontaktu (np. zmieniając jego nazwę lub numer telefonu), to taki kontakt przestaje wyświetlać się w większości zewnętrznych aplikacji typu Dialer/Contacts ze sklepu Google Play. Edytowane kontakty znikają. Można je zobaczyć jedynie w standardowych aplikacjach Telefon i Osoby. Problem ten skutecznie uniemożliwia korzystanie z oprogramowania do obsługi kontaktów innego niż dostarczone przez producenta.

Rozwiązanie

Aplikacja Contacts Fix przeznaczona dla smartfonów Krüger&Matz DRIVE 2 (aktualizacja 1.3) wyszukuje kontakty, które są niewidoczne w zewnętrznych aplikacjach. Usuwa je i po raz kolejny dodaje, dzięki czemu można z nich korzystać ponownie w niefabrycznym oprogramowaniu. Pamiętaj o tym, że używasz aplikacji Contacts Fix na własną odpowiedzialność. Dla bezpieczeństwa swoich danych wykonaj najpierw kopię wszystkich kontaktów (np. poprzez wyeksportowanie ich do pliku).

Eksportowanie kontaktów

Wszystkie kontakty w telefonie możesz wyeksportować do pamięci wewnętrznej telefonu jako grupowy plik vCard:

  1. Na ekranie głównym lub ekranie Wszystkie aplikacje dotknij ikony Osoby.
  2. Wybierz kolejno Menu > Importuj/eksportuj.
  3. Dotknij Eksportuj na nośnik.
  4. Zaznacz wszystkie kontakty (pole wyboru All) i dotknij OK, aby potwierdzić.

Aplikacja Osoby utworzy w pamięci wewnętrznej telefonu plik z rozszerzeniem vcf. Zawiera on wszystkie Twoje kontakty. Plik znajduje się w katalogu głównym telefonu (na najwyższym poziomie).

Pobieranie

Instalacja

Instalowanie aplikacji, które nie pochodzą ze sklepu Google Play może uszkodzić telefon. W systemie Android domyślnie ustawione jest blokowanie takich aplikacji. Aby zezwolić na instalowanie z nieznanych źródeł:

  1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje.
  2. Odszukaj i dotknij kolejno Ustawienia > Zabezpieczenia.
  3. Zaznacz pole wyboru Nieznane źródła.
  4. Jeśli wyrażasz zgodę na warunki, dotknij opcji OK.

Otwórz bieżącą stronę w przeglądarce stron internetowych w swoim telefonie i pobierz aplikację Contacts Fix (dotknij odnośnika w sekcji Pobieranie). Potwierdź zapisanie pliku z rozszerzeniem apk w pamięci telefonu poprzez dotknięcie OK. Aby rozpocząć instalację uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (w przypadku domyślnych ustawień telefonu dotknij ikony Pobrane na ekranie Wszystkie aplikacje, a następnie odszukaj i dotknij ikony pobranego pliku z rozszerzeniem apk, aby rozpocząć instalację).